Belastingadvies belastingadviseur Ondernemers / ZZP’ers

diensten pta administraties

Breed aanbod

Zowel op financieel als fiscaal gebied kunnen wij veel voor u betekenen. Van het verzorgen van uw administratie tot en met het doen van uw aangifte omzetbelasting, inkomstenbelasting en venootschapsbelasting.
Door onze jarenlange werkervaring op het gebied van het verzorgen van bedrijfsadministraties, samenstellen van jaarrekeningen en het geven van advies als belastingadviseur hebben we de basis gelegd om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf op een breed gebied van dienst te kunnen zijn.
Wij onderhouden goede contacten met diverse professionals (in allerlei disciplines) die werken vanuit dezelfde visie als wij.

Administratie / Jaarrekening

Voor veel ondernemers is het een hele opgaaf om te voldoen aan alle administratieve verplichtingen die de wetgever eist. Toch is het van groot belang om hieraan voldoende aandacht te schenken. Een goede financiële administratie voorziet uw onderneming namelijk van waardevolle informatie, zodat u, indien nodig, tijdig maatregelen kunt nemen om uw onderneming bij te sturen. Op basis van de financiële administratie wordt de jaarrekening samengesteld. Deze jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting hierop.

Wij bieden u, als ondernemer, o.a. de volgende diensten aan:

 • Inrichten, c.q. verzorgen van de bedrijfsadministratie
 • Controleren van de administratie indien u deze zelf verzorgt (al dan niet bij u op kantoor)
 • Administratieve ondersteuning
 • Verzorgen van uw aangifte omzetbelasting (btw)
 • Verzorgen van uw loonadministratie
 • Samenstellen en bespreken van tussentijdse rapportages
 • Samenstellen en bespreken van de jaarrekening

Belasting

Fiscale wet- en regelgeving veranderen voortdurend en zijn vaak uitermate complex. Door regelmatig vaktechnische cursussen te volgen is onze fiscale kennis up-to-date. Tevens zijn wij aangesloten bij het Register van Belastingadviseurs.

Wij bieden u, als ondernemer, o.a. de volgende diensten aan:

 • Opstellen van de aangifte omzetbelasting (btw)
 • Opstellen van de aangifte loonheffing
 • Opstellen van de aangifte inkomstenbelasting
 • Opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting
 • Opstellen van de aangifte schenk- en erfbelasting
 • Aanvragen en/of wijzigen van toeslagen
 • Schrijven van bezwaar- en beroepsschriften bij geschillen met de belastingdienst of overige instanties
 • Onderhouden van contacten met de belastingdienst en overige instanties
 • Verstrekken van belastingadvies

Advies

Wij attenderen u zowel gevraagd als ongevraagd op voor u en uw onderneming interessante mogelijkheden en ontwikkelingen.

Wij bieden u, als ondernemer, o.a. de volgende diensten aan:

 • Opstellen en begeleiding van financieringsaanvragen
 • Crowdfunding (hierbij werken wij nauw samen met een crowdfunding professional)
 • Hulp bij bepalen van uw juridische rechtsvorm
 • Klankbord (sparring partner) voor de ondernemer
 • Onderhouden van contacten met de belastingdienst en overige instellingen
 • Verstrekken van belastingadvies

Overig (netwerk van professionals)

Wij onderhouden goede contacten met diverse professionals (in allerlei disciplines) die vanuit dezelfde visie werken als wij.

Zo onderhouden wij een goede relatie met een accountant uit de regio. Deze staat o.a. voor ons klaar als het gaat om het afgeven van een accountantsverklaring.

Zo blijft geen enkele vraag onbeantwoord.