Disclaimer

Disclaimer
Het streven van PTAdministraties is om door middel van deze website steeds actuele en correcte informatie te verschaffen. PTAdministraties kan er niet voor in staan dat deze informatie, danwel de informatie die via de links op deze site wordt aangeboden, op het moment van raadplegen of na verloop van tijd nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat PTAdministraties op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de verstrekte informatie op deze internetsite of van de aangeboden links.