Aantrekkelijke tarieven voor ondernemers

tarieven PTA belastingadvie administratie

Aantrekkelijke tarieven

Wij hebben weinig overheadskosten. Daarom kunnen wij in vergelijking tot andere kantoren tegen een lager tarief werken zonder dat dit ten kosten gaat van de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij hanteren zeer aantrekkelijke tarieven voor zowel particulieren als ondernemers, ZZP’ers en vrije beroepsbeoefenaars.

Particulieren

Aangifte inkomstenbelasting* Alleenstaande: € 50,-
Fiscale partners: € 75,-
Aangifte C-biljet of M-biljet* € 150,-
Bezwaarschrift inkomstenbelasting: € 35,-
Aanvragen c.q. wijzigen toeslagen: € 25,-
Overige werkzaamheden in onderling overleg € 35,-

 

Bovenstaande prijzen zijn inclusief B.T.W.
*Bij complexe en/of arbeidsintensieve aangiftes kunnen wij afwijken van bovenstaande tarieven

Ondernemers, ZZP’ers en Vrije beroepsbeoefenaars

U kunt gebruik maken van ons boekhoudabonnement. U betaalt dan per maand een vast bedrag. Wij verzorgen daarvoor uw boekhouding, aangifte omzetbelasting (btw), aangifte loonheffing, financieel jaarverslag en de aangiftes inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Afhankelijk van de grootte van uw onderneming kunnen wij dit boekhoudabonnement al aanbieden voor € 55, – per maand (prijs exclusief btw).

Wij kunnen ook in overleg met u een pakket aan diensten samenstellen. Hierbij wordt vooraf een vast bedrag afgesproken zodat u achteraf nooit voor verrassingen komt te staan. Voor aanvullende c.q. (belasting)advieswerkzaamheden maken wij aanvullende prijsafspraken dan wel brengen wij de gewerkte uren in rekening tegen een vooraf overeengekomen uurtarief.

Salarisadministratie

Voor de verwerking van de salarisadministratie werken wij nauw samen met een salarisverwerkingskantoor in de regio. Voor het verzorgen van de salarisadministratie hanteren wij een tarief van € 8,50 (exclusief btw) per loonstrook per medewerker per periode.

Voor werkzaamheden die buiten de normale salarisverwerking vallen worden extra kosten in rekening gebracht. Hierbij valt o.a. te denken aan: het opmaken van een arbeidsovereenkomst, het maken van een pro forma berekening en het beantwoorden van fiscale en juridische vraagstukken. Deze extra kosten worden tegen een vooraf overeengekomen tarief berekend.